Subpage 2

Historie školy

Mateřská škola v Hradčanech byla otevřena 2.9.1946 s polodenním provozem.

Prostory MŠ se však nenacházely v nynější budově, ale v protější budově.             

Do současné budovy se škola přestěhovala až v roce 1975. Postupně došlo k mnoha změnám týkajících se stavebních úprav nutných pro zabezpečení celodenního provozu.  Celodenní provoz školy byl zahájen 1.9.1986.

V roce 2006 byla v budově provedena rozsáhlá rekonstrukce, aby provoz odpovídal požadavkům EU.

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, což    je jedinečný přínos pro její autonomii.

V letech 2004 až 2015 se postupně změnilo prostředí MŠ. Nově byla zbudována sociální zařízení, šatna pro děti i zaměstnance,

pořízení nábytku pro děti i zaměstnance školy, schody před budovou i se zastřešením, pískoviště s hracími prvky, výměna oken a dveří, podlahových krytin, nové osvětlení v celé budově, šatna, nové vybavení přípravny jídla s moderními elektrospotřebičemi, kuchyňskou linkou, dlažbou a kachličkami. V roce 2015 byla dobudována nová zahrada environmentálního zaměření,která byla schválena a financována EU dle schváleného projektu.

Kapacita školy je stanovena na 25 dětí ve věku 3-7 let. Prodloužená provozní doba od 6.30 – 16.00 hod. je uzpůsobena potřebám rodičů.