Informace o stravování

STRÁVNÍCI 3 – 6 LET 7 – 10 LET
Přesnídávka   8,- Kč   9,- Kč
Oběd 16,- Kč 19,- Kč
Svačina   6,- Kč   6,- Kč
Pitný režim   3,-Kč   3,- Kč
CELKEM 33,- Kč 37,- Kč

 

Dítě v MŠ má právo odebrat:

  1. Oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno celodenně.
  2. Oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo, je-li vzděláváno polodenně.
  3. Odběr jídla – do 11.30 hod.

Další podrobnosti organizace vzdělávání řeší Školní řád a Organizační řád školy.

Omlouvání dětí: 1 den dopředu nebo v den nepřítomnosti do 6.00 hod. do jídelny MŠ Humpolka (viz. FORMULÁŘ na webových stránkách MŠ Hradčany v oddíle školní jídelna).

Školné,  Stravné, pitný režim   –  č.ú.: 27-8636130237/0100 KB

 

Jako variabilní symbol – uvádějte Příjmení dítěte (do dodatku k platbě).

Úhrada se provádí dopředu a lze poslat jednorázovou částku nebo měsíčně trvalým příkazem.

Splatnost – 15-tého každého měsíce.

 

Školné Obědy P. režim Dny Celkem
400,- 630,- 63,- 21 1093,-

 

 

Stravování :

Průběh stravování:

Příprava stravy:

dovoz obědů ze ŠJ MŠ U Humpolky Tišnov

Ranní přesnídávka:

 se podává v době od 8:15 hod – 8:45 hod.

Odpolední svačinka:

se podává v době od 14.15 – 14.45 hod.

Děti si samy prostírají a samy se obsluhují, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.

Obědy:

 se vydávají od 11:30 – 12.00 hod.

Při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí.

Mateřská škola umožňuje ohřev dietní stravy.

Dovoz stravy:

 mezi 10.30 – 11.00 hodinou

Manipulaci provádí pracovnice školní výdejny MŠ.

Uchování studené stravy:

 v lednici přípravny výdeje stravy

Uchování teplé stravy:

 v termoportech, výdej těsně před podáváním stravy

Nádoby na dovoz stravy:

 termoporty, nerezové misky, várnice, přepravky

Způsob výdeje stravy:

 pracovnice školní výdejny vydávají obědy

Ohřev:

 možnost ohřevu v mikrovlnné troubě