Informace o škole

Mateřská škola Hradčany

a) Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Sídlo školy:
Mateřská škola
Tišnovská 19
666 03 Hradčany

Právní forma: příspěvková organizace

č.účtu: 27-8636130237/0100

Datová schránka: du6tspr – 16

IČ: 71003622

DIČ: 295-71003622

Telefon: 776 698 212, 549 415 206, 734 274 164
Ředitelka: Ivana Čejková

Zřizovatel: Obec Hradčany

Sídlo zřizovatele:
Obecní úřad Hradčany
Tišnovská 131
666 03 Hradčany

statutární zástupce, Ludmila Špačková, starostka

Pověřenec GDPR:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov

Kontaktní osoba:
Ing. David Lacina,tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Provoz školy: 6,30 – 16,00 hod

Provoz třídy: jednotřídní mateřská škola

E-mailová adresa: mshradcany@seznam.cz


Personální podpora MŠ Hradčany II