NOVINKY

OZNÁMENÍ o uzavření mateřské školy v době jarních prázdnin

Oznamujeme, že MŠ bude v době od 17.2.2020 – do 24.2.2020 uzavřena ( viz odkaz ).

  odkaz:      Oznámení = jarní prázdniny

 


FOTO z cirkusového vystoupení = děti byly nadšené.


V úterý 4.2.2020 navštívila mateřskou školu cvičitelka milého zvířátka NOSÁLA ČERVENÉHO. Cirkusové představení se uskuteční v 9,00 hod.


 

 

 

 

 


 

 

SDĚLENÍ RODIČŮM!!!

Autobus na přepravu dětí z MŠ do solné jeskyně je zajištěn a 1. návštěva jeskyně se uskuteční 4.3.2020 v 9,30 hod. 

ROZPIS 

 

4.březen 2020

9,30 hod.

18.březen 2020

9,30 hod.

1.duben 2020

10,00 hod.

8.duben 2020

10,00 hod.

22.duben 2020

10,00 hod.

6.květen 2020

10,00 hod.

13.květen 2020

10,00 hod.

17.květen 2020

10,00 hod.

3.červen 2020

10,00 hod.

17.červen 2020

10,00 hod.


TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve čtvrtek 30.1.2020 v 15,30 hod. se bude konat třídní schůzka.


Sférické kino v mateřské škole

V pondělí 27.1.2020 v 9.00 hod. nás navštíví „SFÉRICKÉ KINO“ s pohádkou, kterou si děti vyberou z nabídky.

Např.: 

Příležitostní astronauté

od 3 do 8 let

Malí roboti s přáteli jedou na třídní výlet. Myslí si, že to bude jen nudná přednáška. Hlavní postavy filmu zažijí mnohem více z této cesty, než se očekávalo … Robotíci se náhle stanou příležitostnými astronauty a půjdou do nádherného dobrodružství objevování Země, Slunce a Měsíce!

Zveme diváky filmu „Příležitostní astronauté“, aby cestovali na neuvěřitelné vesmírné lodi a prozkoumali tajemná nebeská tělesa. Naši malí diváci budou mít možnost nejen účastnit se závodu na povrchu Měsíce, ale budou schopni vidět, jak naši astronauti sbírají vzorky asteroidů, prožívají a přežívají sluneční bouři, chápou jedinečnost a krásu Země.

 • DÉLKA FILMU 32 min.
 • DOPROVODNÝ PROGRAM 10 min.
 • Kaluoka’hina. Začarovaný korálový útes

  Od 3 let

  KALUOKAHINA – člověkem nedotčený podmořský ráj. Ochránce moří.
  Výbuch podmořské sopky však náhle zničí kouzlo, které korálový útes po staletí chránilo. Společně s jeho obyvateli se vydáme na dobrodružnou plavbu za jeho záchranou.

  Hlavní hrdinové příběhu, piloun Jake a rybička Mrňous, musí zjistit, jak začarovaný korálový útes zachránit. Jedinou stopou je starobylé vyprávění o „doteku Měsíce“.

  • Délka filmu: 30 min.
  • kaluokahina užburtasis rifas

V pátek 14.2.2020 proběhne v MŠ – Preventivní vyšetření zraku

V předškolním věku dítěte je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně každý rok, kdy u včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci zjištěné dioptrické vady a eliminaci případných komplikací, jako jsou tupozrakost, problémy se čtením a psaním, zhoršené prostorové vnímání, nebo také zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí.

Dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí, které jsou následné porovnány s fyziologickými hodnotami a věkem dítěte. Na základě zjištěných údajů je možné určit, zda dítě vidí správně nebo má potíže při vidění do blízka nebo do dálky.
Každé dítě obdrží potvrzení o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty očí. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady je doporučeno situaci konzultovat s očním lékařem. Předepsání brýlí dává dítěti naději na správnou a účinnou léčbu zjištěné oční vady, která je úspěšně léčitelná při včasné diagnóze, zvláště pak v předškolním věku dítěte.
Společně s výsledky vyšetření obdrží také praktický dárek na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání.


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

V době jarních prázdnin vod 17.2. – do 21.2.2020 bude MŠ Hradčany uzavřena a rodiče v této době mohou své děti dovážet do MŠ Lomnička. V MŠ je jmenný seznam, kde se mohou přihlásit k docházce. 


Navýšení stravného!

Žádáme rodiče, aby si od ledna 2020 navýšili zálohy na stravné, viz. Přiložené informace.

Stravné 2019-20

Úplata za školní stravování je v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. a ve školním roce 2019-20 činí podle věkových skupin dětí:

děti 3 – 6 let* děti 7 – 10 let*
přesnídávka   8:30 –   9:00 9,- Kč/den 10,- Kč/den
oběd 11:30 – 12:15 22,- Kč/den 25,- Kč/den
svačina 14:15 – 14:45 7,- Kč/den 7,- Kč/den
celodenní (včetně pitného režimu) 38,- Kč/den 42,- Kč/den
celkem za měsíc 798,- Kč/měs 882,- Kč/měs

*) děti jsou zařazeny do skupin podle věku, který dosáhnou ve školním roce (k 31.8.2020).

Vyúčtování stravy provádí vedoucí školní jídelny při ukončení docházky dítěte do MŠ.


PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Oznamujeme rodičům,

že v období Vánočních a Novoročních svátků je mateřská škola

uzavřena od pondělí 23.12. do pátku 3.1.2020.

Na setkání se těšíme po Novém roce v pondělí 6.1.2020.

Klidné prožití Vánoc a mnoho štěstí v novém roce 2020
přejí děti a zaměstnanci MŠ Hradčany

———————————————————————–

V neděli 8.12.2019 v 15,00 hod. bude v kulturním domě Hradčany „MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA“. Se svým programem vystoupí děti z hradčanské mateřské školy “ Paví očko“.


V úterý 12.11.2019 bude v MŠ loutkové divadlo “ Do pohádky za zvířátky“.


Ve čtvrtek 10.10.2019  navštíví naši mateřskou školu lektorka p. Sádlíková Eva se svým interaktivním výukovým programem s drumbeny na téma : „Barevný les“ . Je to zajímavý program s tematikou přírody, který nás zavede do lesa mezi zvířátka. program obsahuje enviromentální prvky výchovy.


Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

✓ Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení


Divadelní představení v měsíci říjnu 2019.

4.10.2019 = Mášenka a medvědi

– Mášenka a medvědi
Už jste někdy hráli šipkovanou s medvědem? Že ne?
Ztratí se Máša v barevném podzimním lese nebo jí pomůžeme najít
cestu domů?
Co se všechno může stát, když se někdo chová, jako hrom do police a
je samé „hrk sem hrk tam“.
– Bouřka a Vichřice nastaví Máše „zrcadlo“ aneb „všechno lítá, i co peří
nemá“
(rozvoj a koordinace jemné a hrubé motoriky s mráčkem Kroupáčkem)
– medvěd Mišutka nás naučí hru „na stromy“ a nejen to..
(zklidnění mysli, učení koncentrace)
– naučí se nakonec Mášenka, jak se chovat v lese?
(rozpoznání vzorců dobrého a špatného chování – zbrklost, hlučnost,
unáhlenost)

9.10.2019 = Loutkové divadlo „Krteček a kolo“ 


TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 11.9.2019 v 15,30 hod. se v MŠ koná třídní schůzka .


Mateřská škola Hradčany upozorňuje rodiče předškolních dětí, kteří mají zájem o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání, že má ještě 1 volné místo k přijetí. Zájemci se můžou spojit přímo s ředitelkou MŠ na tel čísle: 776698212.


V úterý 25.6.2019 se uskuteční na MŠ Rozloučení s dětmi odcházejícími do 1. třídy ZŠ „PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“. Všichni se moc těšíme na oslavu.

 


 

 

 

 

 

 


Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Hradčany.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč                                                              Výsledek řízení 

 

08 přijat
06 přijat
04 přijat
02 přijat
07 přijat
03 přijat
01 přijat
09 přijat
10 přijat
   
05 nepřijat

 

V Hradčanech dne 6.6.2019                             Čejková Ivana, ředitelka MŠ


INFORMAČNÍ SDĚLENÍ!

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do MŠ Hradčany k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 bude zpracováno dle správního řádu ve stanovené lhůtě a bude vyvěšeno na www.stránkách MŠ a na místě tomu určeném v budově mateřské školy.

Sdělení, které bylo zveřejněno na těchto stránkách bylo informačního charakteru a bylo pouze podkladem k dalšímu zpracování.

Konečné zpracování s výsledky přijetí a nepřijetí dítěte bude zveřejněno  v termínu do 14.6.2019.


Ve čtvrtek 16.5.2019 v 15,30 hod. se budeme těšit na společnou oslavu Dne matek.

Děti si pro maminky připravily dárky a popřejí jim i svým programem. Všichni se moc těšíme na setkání.


LOUTKOVÉ DIVADLO 

V pátek 10.5.2019 v 9,00 hod navštíví naší mateřskou školu loutkové divadlo s představením „RANEČEK PLNÝ VESELÝCH POHÁDEK“.


JEDEME NA VÝLET.

24.5.2019  se budeme těšit ze zážitků z jihlavské ZOO.


FOTOGRAFOVÁNÍ =13.5.2019 v 10,00 hod. se budeme fotografovat.


POZVÁNÍ  na velikonoční tvoření 

Zveme rodiče na tvoření ze sena a proutí. Pokud máte zájem si  společně s dětmi v mateřské škole zpříjemnit předvelikonoční dobu, zveme Vás 10.4.2019 od 13.00 hod na velikonoční tvoření.

Vezměte si sebou vrbové, březové proutí a dobrou náladu a společně se pobavíme při velikonočních dílničkách. Těšíme se s dětmi na Vás. 

 

 

 

 


Upozorňujeme rodiče a přátele naší mateřské školy, že se i v tomto školním roce zúčastníme Soutěže Soutěž s panem Popelou. Sběr proběhne dne 9.4.2019, kdy bude u MŠ přistavena Avie k naložení sběru papíru.
„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.


10.5.2019 nás  navštíví loutkové divadlo s představením “ Raneček veselých pohádek“. Začátek v 9,00 hod.


11.dubna 2019 se  zúčastníme FESTIVALU školek.

 


dubnu 4.4.2019 do MŠ přijede pojízdné  PLANETÁRIUM. 

Zábavně-vzdělávací programy Mobilního planetária jsou určeny dětem od 3 let. Například filmovou pohádku „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“ s námi shlédly děti již v celé řadě mateřských škol, takže se nemusíte obávat, že by pro děti byl program příliš náročný. Dětem se naše pořady velmi líbí a často si o našich filmech vyprávějí i několik dalších dní. Projekci děti navíc sledují vleže, což má relaxační účinek.

 

 

 

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 6.5. a 7.5.2019 v době od 8,00 hod do 11,00 hod. a nebo přímo zde na www. Stránkách MŠ Hradčany.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 14.5.2019 (od 10,00 hod – do 12,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (tel. 776 698 212, 549 415 206, 734 274 164).

    Ivana Čejková, řed. MŠ

V Hradčanech dne 21.2.2019


 

KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Ředitelka Mateřské školy HRADČANY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Hradčanech, které nastoupí od 1.9 2019.
 2. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 3. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 4. Sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1. 9. 2019 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 5. Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od 1. 9. 2019, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 6. Dítě z kritéria 1 – 5 s jiným nástupem, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 7. Pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce dle výše uvedených   kritérií s jiným trvalým pobytem.

Vysvětlivky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,…) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Rodiče budou mít 14 denní lhůtu na podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

Vypracovala: Ivana Čejková, řed. MŠ


SOLNÁ JESKYNĚ = od března budeme jezdit do solné jeskyně

ROZPIS: 

6/3 = 9,30 h.   13/3 =  9,30 h.   27/3 = 9,30 h.   3/4 = 10,00 h.   17/4 = 10,00 h. 
24/4 = 10,00 h.   9/5 = 10,00 h.   15/5 = 10,00 h.   29/5 = 10,00 h.   5/6 = 10,00 h. 

V úterý 26.2.2019 přivítáme hodonínské loutkové divadlo s pohádkou o zvířátkách. Začátek představení je v 9,00 hod.

Mateřská škola přijme učitelku MŠ  na zkrácený úvazek 0,29.  Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 776698212 ředitelce mateřské školy Ivaně Čejkové.

Ve středu 30.1.2019 navštíví školku divadlo „Rolničky“ a potěší děti pohádkou „KRTEK A MYŠKA“. Začátek představení je v 8,30 hod.

 

 

 

 

Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví a štěstí Vám přejí děti a zaměstnanci hradčanské mateřské školy Paví očko.

V novém kalendářním roce 2019 začínáme 3.1.2019.


 

Dne 22.10.2018 mateřskou školu navštíví se svým představením loutkové divadlo s pohádkou „POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE“. Představení začíná v 9,00 HOD


TŘÍDNÍ SCHŮZKA V MŠ se bude konat dne 18.10.2018 ve čtvrtek v 16,00 hod. Účast rodičů nutná!


Těšíme se na divadlo!

12.11.2018 pojedeme do Kuřimi, kde v klubu Kotelna vystoupí se svým představením Divadlo VĚŽ. 

Vstupné: 70,- Kč

Cestovné: bude rozpočítáno podle počtu zúčastněných dětí

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ

Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se v našem příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice Medovinka. Pohádka trvá necelou hodinu a jako jediná se dá libovolně zkrátit.

Scénář: Vlastimil Strubl. Scéna a kostýmy: Eva Peřinová. Hudba: Petr Skoumal. Zvuk: Tomáš Mixáček. V hlavních rolích: Kateřina Sikorová a Vlastimil Strubl. Namluvené role: Martin Kudlička, Jana Hlaváčová a Barbora Svorová.Režie: Vlastimil Strubl.


Dne 23.10.2018 v 10.hod proběhne na mateřské škole Výukový program o zdravém jídelníčku.

Výukový program Zdravá 5 o zdravém jídelníčku

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mateřská škola  oznamuje, že se uvolnilo jedno místo k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší škole. Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy na t.č.: 776698212.


Dne 6.6.2018 se v mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu „Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy.

Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.


31.5.2018 budeme oslavovat „DEN DĚTÍ“ – soutěže, hledání pokladu, opékání špekáčků.


Dne 29.5.2018 se budeme fotografovat – společné foto třídy, foto jednotlivců.


Mateřská škola Hradčany přijme školního asistenta nebo asistenta pedagoga.Předpokládá se, že bude mít dokončený kurz nebo pedagogické vzdělání. V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ Hradčany. Tel. 776698212


Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy Hradčany se bude konat 23.5.2018 v 15,30 hod v MŠ Hradčany, kde si rodiče vyzvednou Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


PŘIJATÉ DĚTI do MŠ Hradčany na školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Hradčany.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

Seznam uchazečů:

Uchazeč                             Výsledek řízení

02/MŠ                                        přijat

01/MŠ                                        přijat

07/MŠ                                        přijat

05/MŠ                                        přijat

04/MŠ                                        přijat

03/MŠ                                        přijat

06/MŠ                                        přijat


Ve středu 3.5.2018 zveme maminky na besídku do mateřské školy. Zahájení společné oslavy Vašeho svátku bude v 15.30 hod.

Těšíme se na Vás. Děti a zaměstnanci školy.

ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠNOV, SMÍŠKOVA, příspěvková organizace

oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

se bude konat v pátek 20. dubna 2018

v době od 14 h do 17 h v učebnách 3. tříd.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Z internetových stránek si můžete vytisknout, vyplnit předem a přinést Žádost o přijetí, Žádost o odklad.

K žádosti o odklad je třeba doložit doporučení poradenského pracoviště i doporučení odborného (dětského) lékaře.

Organizace zápisu – podle počátečního písmene příjmení dítěte:

                14:00 – 15:00 h      A – J

                15:00 – 16:00 h      K – O

                16:00 – 17:00 h      P –  Z


Ředitelství ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708, oznamuje, že zápis žáků do 1. tříd proběhne

dne 20. 4. 2018 (pátek) od 1400 do 1700 hodin v budově školy.

Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech 549 415 629 a 736 773 269.

Přineste s sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce

 


20150317_093121V pátek 6.4.2018 naší mateřskou školu navštíví pojízdné planetárium s dětským programem o vesmíru.

 Zábavně-vzdělávací programy Mobilního planetária jsou určeny dětem od 3 let. Například filmovou pohádku „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“ s námi shlédly děti již v celé řadě mateřských škol, takže se nemusíte obávat, že by pro děti byl program příliš náročný. Dětem se naše pořady velmi líbí a často si o našich filmech vyprávějí i několik dalších dní. Projekci děti navíc sledují vleže, což má relaxační účinek.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ TERMÍNU, MÍSTA A DOBY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven na měsíc květen.
 2. V mateřské škole obdrží na vyžádání zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy dne 2.5. a 3.5.2018.
 3. Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ odevzdá zákonný zástupce ředitelce MŠ dne 9.5.2018 (od 12,00 hod – do 15,00 hod). Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.
 4. S rozhodnutím o přijetí, nepřijetí dítěte do mateřské školy budou rodiče dětí seznámeni do 30 dnů od zahájení řízení (Správní řád, ustanovení § 71).
 5. Seznam dětí (pod registračními čísly), které budou přijaty do mateřské školy, bude zveřejněn v mateřské škole a na vývěsce OÚ Hradčany, v místě obvyklém.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte doporučeným dopisem.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ lze vyzvednout i odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické domluvě (tel. 776 698 212, 549).

                                                                                                                     Ivana Čejková, řed. MŠ


KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Ředitelka Mateřské školy HRADČANY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Hradčanech, které nastoupí od 1.9 2018.
 2. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2018 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 3. Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2018 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 4. Sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1. 9. 2018 a má trvalý pobyt v Hradčanech.
 5. Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od 1. 9. 2018, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 6. Dítě z kritéria 1 – 5 s jiným nástupem, s trvalým pobytem v Hradčanech.
 7. Pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce dle výše uvedených   kritérií s jiným trvalým pobytem.

Vysvětlivky:

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,…) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Rodiče budou mít 14 denní lhůtu na podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

 

Vypracovala: Ivana Čejková, řed. MŠ


V úterý 13.3.2018 v 9.00 hod. navštíví naši školu zpěvák a kytarista „Monty“!


V úterý 21.2.2018 bude v naší mateřské škole hostovat maňáskové divadélko z  s představením „Začarované pohádky“.

Začátek představení : 9,00 hod.


Solná jeskyně – relaxační pobyty  v tišnovské solné jeskyni budou probíhat  1 x za 14 dní ve středu.

První návštěva jeskyně proběhne dne 21.2.2018.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   


Ve čtvrtek 15.2. a 1.3.2018 bude MŠ uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu!!!

V úterý 16.1.2018 bude MŠ uzavřena z provozních důvodů viz odkaz = Oznámení o přerušení dodávky elektrického proudu

První setkání s dětmi a jejich rodiči se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 15.00 hod. v 1. třídách. Toto odpoledne bude zaměřeno na pracovní činnosti – vánoční dílničky.


Dne 15.12. v 9,00 hod  přivítáme p. Veselou s krásnou poznávací pohádkou

Pohádka jako cesta poznání

…….i cesta může být cíl……

Děkuji, že jsem právě takový, jaký jsem.

Mám dobré i špatné vlastnosti.
Mám v sobě všechno.
Jen tak jsem kompletní a dokonalý

Výtvarně pohybově emočně prožitkový vzdělávací program pro děti od 3 – 7 let  (viz odkaz =  Klára veselá)


Dne 9.12.2017 v 1500 hod jako každoročně i letos děti z mateřské školy vystoupí v kulturním domě v Hradčanech. (viz odkaz =  Mikulášská besídka 2017)


Podzimní radovánky ….

 

 

 

 


Dne 1.11.2017 ve 13,00 hod bude před MŠ připraven kontejner na SBĚR PAPÍRU. MŠ se účastní soutěže “ Sběr s panem POPELOU“a těší se, že se zapojí i širší veřejnost.  Děkujeme.


Dne 25.10.2017 v 10.hod proběhne na mateřské škole Výukový program o zdravém jídelníčku.

Výukový program Zdravá 5 o zdravém jídelníčku

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.


Končí letní čas a s přicházejícím podzimem v naší mateřské škole začíná nový školní rok 2017/2018.V pondělí 4.září 2017 jsme přivítali nové kamarády a opět i tomto školním roce navštěvuje MŠ celkem 25 dětí. 


Zápis do MŠ 

Přijaté děti ve  školním roce 2017/2018 : 11, 03, 05, 08, 04, 12, 07, 01, 13


V pátek 28.4.2017 se děti z MŠ zúčastní FESTIVALU školek, kde se předvedou svým tanečním vystoupením na motivy „Labutí jezero“. Viz. odkaz.: plakát festival školek


ŘEDITELSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠNOV, SMÍŠKOVA, příspěvková organizace

oznamuje, že ZÁPIS DO 1. TŘÍD se bude konat v pátek 28. dubna 2017

od 14 h do 17 h v učebnách 2. tříd.

 

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Z internetových stránek si můžete vytisknout, vyplnit předem a přinést Žádost o přijetí, Žádost o odklad.

Organizace zápisu – podle počátečního písmene příjmení dítěte:

    14:00 – 15:00 h      A – KL

                15:00 – 16:00 h      KO – O

                16:00 – 17:00 h      P – Ž


Hurá do lavic podruhé

Srdečně zveme všechny rodiče a naše budoucí školáky na první setkání v lavicích, které proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 15.30 h  v 1. třídách.

Děti podruhé zasednou do školních lavic a také se přenesou do pohádky

O loupežníku Rumcajsovi


Solná jeskyně- další návštěva 29.3. a 5.4.2017


Solná jeskyně- další návštěva 22.3. a 29.3.2017


Hurá do lavic poprvé

Srdečně zveme všechny rodiče a naše budoucí školáky na první setkání v lavicích, které proběhne ve čtvrtek 9.3.2017 v 15 h v 1. třídách.

Děti poprvé zasednou do školních lavic a také se přenesou do pohádky

O perníkové chaloupce-  viz odkaz   = Školička s… č.1- plakátky (1)

 

——————————————————————————————————————————————–

Dnešní foto z karnevaluK14

 K10K19K1

 

 

 

Masopustní čas v mateřské škole završíme v mateřské škole KARNEVALEM 

masopust        ve středu 22.2.2017.vydramaska-bobr

 

 

 

 

————————————————————————————————————-

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADČANY

Upozornění pro školní rok 2017/2018

Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jít k zápisu do spádové MŠ. Zůstává  v dané MŠ.

“ Dny otevřených dveří „

 1. dubna 2017  od 14:30 do 16:00
 2. dubna 2017 od 10:00 do 12:00

Sběr vyplněných přihlášek:

  2.5.2017 a  3.5.2017

Přijímací řízení:  od 10. května 2017

Podmínky přijetí do MŠ Hradčany

Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Ředitelka nebo obec rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy zpravidla z počátku školního roku. Pokud je v předškolním zařízení volné místo, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku. Dítě se přijímá do MŠ na základě stanovených kriterií.

Zápis se uskuteční v budově MŠ se sídlem Hradčany, Tišnovská 19, 666 03 Hradčany ve dnech 2.5. v době od 8,00 hod do 12,00 hod a 3.5.2017 v době od 12,00 hod do 15,30 hod.

Žádost o přijetí si můžete vytisknout z www stránek MŠ Hradčany v oddíle Dokumenty nebo v MŠ. Z vážných důvodů po telefonické nebo emailové dohodě s ředitelkou MŠ ( mshradcany@seznam.cz, 776698212, 549415206 ) ve dnech předchozích. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání, žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

K zápisu přineste vyplněnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, popř. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců). Cizí státní příslušníci přinesou povolení k pobytu.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

K zápisu můžete přijít sami nebo v doprovodu dítěte, které chcete zapsat. V případě nemoci dítěte není jeho účast nutná, proto není třeba sjednávat náhradní termín zápisu. K zápisu postačí pouze jeden zákonný zástupce.

——————————————————————————————————————————————————————-

KRITÉRIA PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ HRADČANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Základní právní předpisy:

ZÁKON 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 1. Na základě zákona  178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ustanovení § 34 zákona, odst. 2.,3.,4, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií.

Po dohodě se zřizovatelem jsou stanovena tato kritéria pro přednostní přijetí:

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2017)

 • předškoláci: 1600 bodů
 • čtyř letí:800 bodů
 • tří letí:600 bodů
 • děti narozené po 1.9.2014:0 bodů

Pobyt dítěte

Bydliště

 • trvalý pobyt v Hradčanech:400 bodů
 • mimo Obec Hradčany: 0 bodů

Docházka dítěte do MŠ

Každodenní docházka dítěte

 • s celodenní délkou pobytu:200 bodů
 • s půldenní délkou pobytu:0 bodů

Sourozenec dítěte v MŠ

Sourozenec

 • navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku: 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku:0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2017:02 bodu

Pozn: věk dítěte se počítá vždy k 31.8.2017.

————————————————————————————————————-

Co potřebujete k zápisu?

Pokud školka nepořádá nějakou speciální akci (např. úklid zahrady nebo táborák) potřebujete k zápisu obvykle pouze občanský průkaz, rodný list dítěte, někdy i dítě samotné. K přihlášce budete v některých zařízeních vyplňovat také rovnou evidenční kartu dítěte. Součástí přihlášky bývá i potvrzení od lékaře, že je dítě schopné nastoupit do předškolního zařízení.

Přestože jde každému o umístění dítěte v jakékoli MŠ, není k zahození navštívit dny otevřených dveří, nebo se alespoň setkat s ředitelkou školky a poptat se, jak to u nich funguje, jak chodí děti ven, jaké mají děti akce ve školce, jak spí, co obědvají a svačí, jak se řeší různé kritické situace apod.

Co by mělo dítě při nástupu do školky umět

 • dítě by mělo mít nastavený spací a stravovací režim. Zjednoduší mu toranní vstávání, přizpůsobí se době svačiny a oběda, či spánku po obědě
 • dodržovatzásady hygieny
 • jíst samostatně příborem nebo lžící a pít z hrnečku
 • nepomočovat se do plen
 • alespoň částečně se umět obléknout, menším dětem paní učitelky vždy pomůžou
 • umět si říct, že potřebuje na toaletu
 • umět se vysmrkat
 • požádat o pomoc a poděkovat
 • pozdravit a rozloučit se
 • umět poznávat a pojmenovat věci, aktivity

Většina rodičů je nervózní, když jejich ratolest neumí odrecitovat básničku nebo namalovat jednoduchý tvar, jako to dokáže třeba sousedovo stejně staré dítě. Ale rozdíly ve schopnostech mezi takto malými dětmi (kolem třetího roku) jsou naprosto normální a není třeba propadat panice, když naše dítě umí míň než jiné.

V mateřských školách se děti tyto umělecké, ale i jiné dovednosti většinou rychle naučí. Duševní vývoj a rozhled dítěte se již po několikaměsíčním pobytu ve školce velmi urychlí. Školky neplní pouze tu viditelnou funkci pohlídat dítě, když jsou jeho rodiče v práci, ale v první řadě mají za úkol děti vychovávat a učit je všemu, co by v tomto věku měly znát a umět.

Každá školka má jiné přednosti a jiný seznam aktivit, avšak společným cílem mateřských škol  je uvést děti do reálného životarozvíjet osobnost každého z nich, umět ho naučit spolupracovat, zařadit se do kolektivu a umět se v něm pohybovat.

Dětem velmi pomůže vstřícná, spravedlivá výchova rodičů. Nezapomínejte, že komunikace je pro dítě to nejdůležitější. Povídejte si s nimi, vyprávějte jim, nechte vyprávět děti a samozřejmě čtěte jim.

Byť je pro vás těžké po letech strávených doma dát své děti do školky, navíc když některé pláčou a nechtějí se od maminek odloučit, věřte, že po pár dnech si většina dětí ve školce zvykne, najdou si kamaráda a rády s vámi budou sdílet aktivity, které ve školce společně dělali.

 

————————————————————————————————————

V úterý 7.2.2017 bude v naší mateřské škole hostovat maňáskové divadélko z Hodonína s představením „O skřítkovi Pořádníčkovi“.

Začátek představení : 9,00 hod.

———————————————————————————————————————————————————————

Solná jeskyně – relaxační pobyty  v tišnovské solné jeskyni budou probíhat  1 x za 14 dní ve středu. První návštěva

jeskyně proběhne dne 1.2.2017.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

———————————————

Předškolák 3 – pozvání předškoláků na setkání v ZŠ ( odkaz)

———————————————————————————

Výchovné koncert „Bohemia classic quartet“ se uskuteční v MŠ dne 26.1.2017

—————————————————————————————————————————

predskolaci-sport-2017 –pozvání předškoláků na 2. setkání v ZŠ ( odkaz)

————————————————————————————————————-

Předškolák – pozvání předškoláků na setkání v ZŠ

ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 ve spolupráci s mateřskými školami v Tišnově pořádá pro předškolní děti několik odpoledních akcí

ve škole. Naší snahou je přiblížit dětem školní atmosféru ještě před vstupem do 1. tříd. První setkání s dětmi a jejich rodiči se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2016 v 15.30 hod. v 1. třídách. Toto odpoledne bude zaměřeno na pracovní činnosti – vánoční dílničky.

Vstup do školy hlavním vchodem.

Těší se na vás paní učitelky Eva Dvořáčková, Gábina Štětinová a Ivana Musilová

 ——————————————————————————————————-

V úterý 13.12.2016 bude v naší mateřské škole hostovat maňáskové divadélko z Hodonína s představením „Pejsek a kočička“. Začátek představení : 10,30 hod.

—————————————————————————————————————————

Ve čtvrtek 15.12.2016 jedeme do Brněnského divadla Radost na představení.

„JAK PEJSEK A KOČIČKA CHYSTALI VÁNOCE“

režie a hudba: Vlastimil Peška
výprava: Jaroslav Milfajt

V předvánočním čase bude uváděna v prostorách Muzea loutek inscenace pro nejmenší děti, inspirovaná knížkou Josefa Čapka Povídání o Pejskovi a Kočičce. Příběh je o tom, jak Pejsek a Kočička zdobili v lese vánoční stromeček, jak psali dopis Ježíškovi, jak se jim zdál vánoční sen, jak vyzkoušeli všelijaké vánoční zvyky, jak viděli zlaté prasátko – a jak krásně oslavili Štědrý večer i s nezbedným kamarádem zajícem.

OSOBY A OBSAZENÍ:

Herečka, Kočička, Zajíc, Kočička Svatá Petra — Michaela Baladová nebo Stanislava Havelková
Herec, Pejsek, Pejsek nebeský pošťák — Jiří Daniel nebo Pavel Novák

 

jak-pejsek-a-kocicka-chystali-vanoce

—————————————————————————————————————————

pohadkova-skola-radovan-plakat

 ——————————————————————————————————-

 Dne 18.10.2016 v 10.hod proběhne na mateřské škole Výukový program o zdravém jídelníčku.

Výukový program Zdravá 5 o zdravém jídelníčku

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Program vede odborně vyškolený lektor Zdravé 5, který zajistí všechny pomůcky i potraviny k výuce potřebné.

z15

z5

 

 

Hezký nový školní rok 2016/2017 přejeme

a

TĚŠÍME SE S VÁMI, CO NÁM KRÁSNÉHO PŘINESE ! 

skolni-rad-2016  

V pátek 3.6.2016 společně oslavíme Den dětí ve sportovním duchu, soutěžení, hledání pokladu a opékání uzenin.

Ve čtvrtek 2.6.2016 přijede do naší mateřské školy CIRKUS PAVLINA.  O zábavu se postarají klauni, žongléři, cvičená zvířata. Určitě nás zaujmou různé soutěže i čínské balancování se sklem. Představení začíná v 8.hod. Vybíráme 50 ,- Kč za dítě.

Solná jeskyně – další náš relaxační pobyt v tišnovské solné jeskyni proběhne dne 1.6.2016.

V úterý 31.5.2016 se budeme těšit na výlet do Brna, kde na nás v zábavném centru  “ VIDA“. Odjezd z Hradčan v 7,40 hod.

27.5.2016 proběhne fotografování dětí.

Zápis do MŠ – rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Hradčany.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

Seznam uchazečů:

Uchazeč                             Výsledek řízení 

04/MŠ                                        přijat

08/MŠ                                        přijat

03/MŠ                                        přijat

02/MŠ                                        přijat

06/MŠ                                        přijat

09/MŠ                                        přijat

07/MŠ                                        přijat

05/MŠ                                        přijat

11/MŠ                                        přijat

——————————————————————————–

01                                               nepřijat

10                                                nepřijat

25.5.2016 navštívíme brněnské divadlo RADOST, kde nás čeká divadelní představení BROUČCI. Děti musí být v mateřské škole nejpozději v 7,00 hod. Odjezd do divadla = 7,15  hod. 

Ve středu 18.5.2016 proběhne další relaxační pobyt v solné jeskyni.

17.5.2016 se těšíme na návštěvu tišnovského hasičského sboru.  Děti shlédnou ukázky jejich práce se zajímavým výkladem. Už se moc těšíme!!!

Ve čtvrtek 5.5.2016 oslavíme společně  s maminkami jejich svátek. Začátek besídky v 16.00 hod. Těšíme se !!!!

Ve středu 4.5.2016 proběhne další relaxační pobyt v solné jeskyni.

Solná jeskyně – další náš relaxační pobyt v tišnovské solné jeskyni proběhne dne 20.4.2016.

18.4.2016 se budeme těšit na divadelní představení „Raneček plný pohádek“.

13.4. a 14.4.2016 proběhne ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ  do školky. Těšíme se na Vás.

Naše školka se dne  7.4.2016 zúčastní předvádění dravců a sov při lovu s ukázkami a zapojením dětí do výchovy dravých ptáků. Akce proběhne v Tišnově na fotbalovém hřišti na Ostrovci. Způsob dopravy : autobus od MŠ až na hřiště. Vstupné: 50,- Kč + dopravné

1.5.2016 Solná jeskyně – další náš relaxační pobyt v tišnovské solné jeskyni proběhne dne 6.4.2016.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA – dne 17.3.2016 proběhne v mateřské škole dílnička pro rodiče a děti z MŠ. Zveme všechny rodiče, aby společně se svými dětmi si vyzkoušeli tvoření v duchu nadcházejících velikonočních svátků. Začátek společného tvoření je od 8,30 hod. Zveme tímto všechny rodiče na tuto radostnou akci.

Solná jeskyně – další náš relaxační pobyt v tišnovské solné jeskyni proběhne dne 23.3.2016.