Projekty EU

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Hradčany

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004376

VÝŠE PODPORY  –  249 160 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Podrobnější informace ZDE: