Projekty EU

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Projekt
PERSONÁLNÍ PODPORA
MŠ HRADČANY II.
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na témata – personální podpora a osobnostně
profesní rozvoj pedagogů.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Personální podpora MŠ Hradčany II

 


Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Hradčany

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004376

VÝŠE PODPORY  –  249 160 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Podrobnější informace ZDE: