Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Zápis do MŠ – rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Hradčany.
Rozhodnutí je možné vyzvednout v MŠ dne 2.6.2021 v dopoledních hodinách.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

Seznam uchazečů:

Uchazeč                                        Výsledek řízení 

07                                                    přijat

01                                                    přijat

02                                                    přijat

04                                                    přijat

09                                                    přijat

10                                                    přijat

05                                                    přijat

——————————————————————————–

08                                                nepřijat

03                                                nepřijat

06                                                nepřijat

 

V Hradčanech dne 31.5.2021                                            Čejková Ivana , ředitelka MŠ

 

(zveřejněno 28.5.2021)

zakpatrik.cz | 2021