AKTUALITA:

Výchovně vzdělávací program pro děti mateřských škol

Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cena: 45 na dítě za 60 min.

 

1) Barvínek

2) Kurzy malování

3) Pohádka jako cesta poznání

4) Chirofonetika

5) Canisterapie

6) Muzikohrátky

7) Karty poznání

8) Karty čakry

 

Pohádka jako cesta poznání

.......i cesta může být cíl……

Děkuji, že jsem právě takový, jaký jsem.

Mám dobré i špatné vlastnosti.
Mám v sobě všechno.
Jen tak jsem kompletní a dokonalý

A) Výchovně vzdělávací program pro děti mateřských škol
Výtvarně pohybově emočně prožitkový vzdělávací program pro děti od 3 – 7 let
B) Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků

Pohádka jako cesta  poznání

A) Výchovně vzdělávací program pro děti mateřských škol

 

1.Obsah 
                 
Pohádky a příběhy, které pomáhají s problémy dětem v předškolním věku a dětem do 10 let

Poznání, že mít emoce, pocity  je normální, ale, co s nimi???

 • Prožívání emocí, pocitů
 • Pojmenování emocí, pocitů
 • Práce s emocemi, pocity
 • Uvolňování a pozorování  emocí a pocitů na vlastním psychosomatickém těle
 • Význam a poznání emocí, pocitů, negativní emoce  zkusit nahradit pozitivními např. strach - odvaha
 • Poznání : KAŽDÝ ČLOVĚK JE VYJIMEČNÝ, JEDINEČNÝ ,TÍM, JAKÝ JE.

Každá emoce, každý pocit je důležitý.

Práce s klasickými pohádkami : O perníkové chaloupce, O neposlušných kůzlátkách, O červené Karkulce, O Smolíčkovi.

Téma:
1) strach
2) zlost
3) radost, štěstí
4) smutek
5) úžas, překvapení
6) láska

2.Dílčí vzdělávací cíle :

 • Posilování prosociálního chování empatie, tolerance a zodpovědnost za sebe i dění kolem sebe
 • Rozvoj schopnosti vyjadřovat emoce, dítě je vnímá  a pojmenovává je
 • Rozvoj schopnosti vážit si názoru druhého
 • Společné sdílení, vnímání prostřednictvím všech smyslů
 • Utváření vzájemných vztahů, umět se domluvit ve skupině
 • Řešit společně problémy, myslet kreativně
 • Posouzení vlastních schopností stejně jako schopností druhých
 • Seznamování s pohádkovými postavami a jejich emoční prožitky v pohádce
 • Rozvíjení představivosti a fantazie
 • Rozvíjení výtvarných dovedností
 • Rozvíjení pohybových dovedností
 • Podpora slovní zásoby, řečové a jazykové komunikační dovednosti
 • Rozvoj zájmu o výtvarné formy sdělení
 • Sdílí činnosti se svými kamarády, učí se kooperovat a respektovat pravidla činnosti
 • Uvědomovat si, že na každém z nás záleží, jaký bude svět kolem nás

3.Přibližná délka realizace:  60 minut během celého roku

4.Forma:

Prezenční s použitím prvků  zážitkové a prožitkové pedagogiky

5.Cena

45 Kč na dítě a hodinu. Předpokládaná doba programu 60 minut.
Minimální počet dětí 10 dětí. Maximální počet dětí 20 dětí.

6.Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:
10-20 lidí pro pedagogy mateřských škol , učitelé 1.stupně základních škol, rodiče, veřejnost.Při vyšším počtu účastníků se cena snižuje.Nad 10 lidí je částka 10- 120 Kč za osobu/hodinu.

7.Plánové místo konání:

  V dané mateřské, základní škole

V současné době pracuji na akreditaci programu
V případě vašeho zájmu mne kontaktujte
Děkuji
Klára Veselá
777061833
info@klaravesela.cz

www.klaravesela.cz © 2013 • design & code by Martin Škaroupka