Čarodějnický den

V pátek ráno přišly děti do školky v nádherných kostýmech čarodějnic a čarodějů.

Hned po svačince jsme vyrazili na čarodějnickou stezku, kde děti na stanovištích plnily různé zábavné úkoly jako např.

  • vaření lektvaru
  • slalom na koštěti
  • kreslení křídou…

Na konci cesty na nás čekala čarodějnice, kterou jsme měli upálit, ale děti si ji raději odnesly zpátky do školky. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků a děti dostaly domů vysvědčení za zvládnutí čarodějnických dovedností.