Čarodějnický den

V pátek ráno přišly děti do školky v nádherných kostýmech čarodějnic a čarodějů.

Hned po svačince jsme vyrazili na čarodějnickou stezku, kde děti na stanovištích plnily různé zábavné úkoly jako např. vaření lektvaru, slalom na koštěti, kreslení křídou… Na konci cesty na nás čekala čarodějnice, kterou jsme měli upálit, ale děti si ji raději odnesly zpátky do školky. Nechybělo ani tradiční opékání špekáčků a děti dostaly domů vysvědčení za zvládnutí čarodějnických dovedností.

Fotogalerii naleztene v sekci FOTO

(zveřejněno 13.5.2021)

zakpatrik.cz | 2021