O nás

Naše útulná, venkovská, jednotřídní, mateřská škola se nachází v obci Hradčany, v blízkosti města Tišnova. Je umístěna v přízemních prostorách bývalé budovy základní školy.

Kapacita MŠ je 25 dětí v rozmezí 2-7 let, s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hodin.

K mateřské škole patří zahrada environmentálního zaměření, financována z dotací EU.

Zřizovatelem je Obecní úřad Hradčany. Spolupráce mezi zřizovatelem a školou je na vysoké úrovni, což se projevuje modernizaci budovy, třídy i školní zahrady. Vytváří se tak podnětné a estetické prostředí pro děti.

Vize mateřské školy

  • vytvářet klidné, bezpečné a podnětné klima třídy
  • mít šťastné a spokojené děti, které se těší do mateřské školy
  • upevňovat vztah k přírodě a čistotě životního prostředí
  • podporovat přirozenou zvídavost dětí, snahu tvořit, přemýšlet, chuť poznávat
  • rozvíjet osobnost dítěte pohybovými aktivitami, hrou a prožitkovými činnostmi s respektováním individuálních potřeb

Motto školy

V naší školce každý den
jdeme krůček za krůčkem.

Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.

Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekt Personální podpora MŠ Hradčany III.

Projekt Personální podpora MŠ Hradčany III. byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.