Rampouchová pohádka

V pondělí  k nám zavítalo divadlo JÓJO se zimní pohádkou “O Rampušákovi a Chumelenici”- jak udělat krásnou zimu. V pohádce se děti dozvěděly, jak se chovat ke kamarádovi, učily se vnímat hudbu a rytmus pomocí hudebních nástrojů, které jsou v pohádce. Pohádka se dětem moc líbila.