Sférické kino

V rámci projektového dne ,,Vesmírné dobrodružství“ se děti seznamovaly s vesmírnými tělesy, celkovou podobou vesmíru a jeho zákonitostmi.

Byl to pro ně zcela nový a nevšední zážitek, když se jim nad hlavou objevila vesmírná raketa se zvířátky. Děti se tak ocitly v kouzelném prostoru pod hvězdnou oblohou.