Stávka 27. 11. 2023

STANOVISKO MŠ K VÝSTRAŽNÉ STÁVCE

V pondělí 27. listopadu 2023 se uskuteční celostátní stávka,

naše MŠ stávku podporuje.

Uvědomujeme si nutnost úsporných opatření státu, ale ta by neměla být nastavena na úkor kvality vzdělávání.  Důvodem stávky nejsou platy učitelů, ale chceme zabránit celkovému snižování výdajů ve školství, které by negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků v roce 2024 neklesly a tím nedocházelo ke snižování počtu pedagogických asistentů a provozních zaměstnanců.

S ohledem na děti a rodiče v pondělí 27. 11. 2023 nebude provoz přerušen, ale zkrácen na dopolední provoz.

Kolektiv MŠ