Výše školného na školní rok 2023/2024

Úplata za vzdělávání

(§ 123 zákona 561/2004 a vyhláška č. 14 / 2005, § 6 odst. 1)

Ředitelka školy stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

600,- Kč měsíčně za dítě

na období školního roku 2023/2024

Od úplaty jsou osvobozeny děti, plnící povinné předškolní vzdělávání (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky).

V Hradčanech 25. 5. 2023.                               Bc. Iveta Hájková, ředitelka MŠ