Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Hradčany, okres Brno-venkov, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Registrační číslo dítěte:

  • 40/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 41/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 42/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 44/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 45/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 47/22 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

V Hradčanech dne 24.5.2022

Bc. Iveta Hájková, ředitelka MŠ