Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Hradčany, okres Brno-venkov, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Registrační číslo dítěte:

  • 2401 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 2402 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 2403 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 2404 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 2405 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  • 2406 – přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

V Hradčanech dne 22. 5. 2024

Bc. Iveta Hájková, ředitelka MŠ