Zvýšení stravného od 1. 9. 2023

Vzhledem k novelizaci vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, která nabyla účinnosti dnem 1.2.2023, se zvyšují finanční limity pro nákup potravin.

Z důvodu stále rostoucích nákupních cen potravin jsme i my nuceni přistoupit k nepopulárnímu navýšení plateb za stravné. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům, jež se týkají standardů zdravé výživy dětí a zároveň dostát požadavkům souvisejícím s nutričními doporučeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Cena stravného v naší mateřské škole se tak zvyšuje od 1. 9. 2023.

Strávníci do 6 let

  • Přesnídávka: 12 Kč
  • oběd: 26 Kč
  • svačina: 9 Kč

Celkem (celodenní) strava včetně pitného režimu: 47 Kč

Celková cena za měsíc: 987 Kč

Strávníci 7 – 10 let

  • přesnídávka: 13 Kč
  • oběd: 29 Kč
  • svačina: 10 Kč

Celkem (celodenní) strava včetně pitného režimu: 52 Kč

Celková cena za měsíc: 1.092 Kč

Ceny stravného a zařazení strávníků do jednotlivých kategorií se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb. o školním stravování.

Kompletní dokument Zvýšení stravného najdete v sekci Dokumenty.